Dự án đã hoàn thành

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX31 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome Center Tên dự án : VXHome Center Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TL13 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome Tô Ngọc Vân Tên dự án : VXHome Tô Ngọc Vân Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc...

 VXHome TL19 Tên dự án : VXHome TL19 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome 25 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX38 Chủ đầu tư : Công...

Tiến độ xây dựng

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 21/11/2016    

    Từng căn nhà phố tại Vạn Xuân luôn được đúc tường riêng móng riêng, móng ép cọc bê tông rất kiên cố, đảm bảo...

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016  

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017    

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017  

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017    

    Tiến độ Vạn Xuân Đất Việt ngày 07/07/2017