[rev_slider alias=”home”]

Dự án đã hoàn thành

 VXHome Tô Ngọc Vân Tên dự án : VXHome Tô Ngọc Vân Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc...

 VXHome TL19 Tên dự án : VXHome TL19 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX31 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX38 Chủ đầu tư : Công...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TL13 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome Center Tên dự án : VXHome Center Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome 25 Chủ đầu tư : Công...

Tiến độ xây dựng

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017    

Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày 11/06/2016 Hình cập nhật ngày 31/05/2016   Hình ảnh cập nhật ngày 21-05-2016 Hình ảnh cập...

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 29/03/2017.    

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 21/11/2016