Dự án đã hoàn thành

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome 25 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome Tô Ngọc Vân Tên dự án : VXHome Tô Ngọc Vân Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX31 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome Center Tên dự án : VXHome Center Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị...

VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TL13 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome - Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX38 Chủ đầu tư : Công...

 VXHome TL19 Tên dự án : VXHome TL19 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị...

Tiến độ xây dựng

Hình cập nhật 17/08/2016 Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày 11/06/2016 Hình cập nhật ngày 31/05/2016   Hình ảnh cập nhật ngày...

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 10/11/2016    

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 5 tháng 10 năm 2016.      

    Tiến độ Vạn Xuân Đất Việt ngày 07/07/2017                    

Cập nhật tiến độ VXHome TL19 ngày 6/1/2017    

Cập nhật hình ảnh VXHome TL19 ngày 15/03/2017.  

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 9-9-2016      

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016