Home / Dự án đã hoàn thành

Dự án đã hoàn thành

VXHome Center

 VXHome Center Tên dự án : VXHome Center Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Quy mô : 70 căn nhà phố, biệt thự. …

Read More »

 VXHome TL19

 VXHome TL19 Tên dự án : VXHome TL19 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Quy mô :  Diện tích nhà phố :  Hoàn …

Read More »

VX Home 25

VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome 25 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc …

Read More »

VXHome Tô Ngọc Vân

 VXHome Tô Ngọc Vân Tên dự án : VXHome Tô Ngọc Vân Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Quy mô : 16 căn …

Read More »

VXHome TX38

 VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX38 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc …

Read More »

VXHome TL13

VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TL13 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc …

Read More »

VXHome TX31

VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX31 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân Đơn vị quản lí và phát triển dự án: Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc …

Read More »