Dự án đã hoàn thành

VXHome Center

 VXHome Center Tên dự án : VXHome Center Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc

admin.hoangpro716

 VXHome TL19

 VXHome TL19 Tên dự án : VXHome TL19 Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc

admin.hoangpro716

VX Home 25

VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome 25 Chủ

admin.hoangpro716

VXHome Tô Ngọc Vân

 VXHome Tô Ngọc Vân Tên dự án : VXHome Tô Ngọc Vân Chủ đầu tư : Công ty cổ phần

admin.hoangpro716

VXHome TX38

 VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX38 Chủ

admin.hoangpro716

VXHome TL13

VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TL13 Chủ

admin.hoangpro716

VXHome TX31

VXHome – Cơ hội mới cho những người có thu nhập trung bình Tên dự án : VXHome TX31 Chủ

admin.hoangpro716