Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 17 tháng 8 năm 2016  

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 22-08-2016    

    Tiến độ Vạn Xuân Đất Việt ngày 07/07/2017                    

Cập nhật tiến độ VXHome 25 ngày 27 tháng 7 năm 2016.     Cập nhật tiến độ ngày 04 tháng 7 năm 2016.

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 21/11/2016    

Hình cập nhật 17/08/2016 Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày 11/06/2016 Hình cập nhật ngày 31/05/2016   Hình ảnh cập nhật ngày 21-05-2016 Hình ảnh cập nhật ngày 5-5-2016    

  Hình thực tế khu nhà ở Vạn Xuân Land Dream Home 2  - Ngày 13/10/2017