Home / Hình tiến độ / Tiến độ dự án Vạn Xuân Đất Việt

Tiến độ dự án Vạn Xuân Đất Việt

Cập nhật các hình ảnh công trường, tiến độ thi công khu nhà ở Vạn Xuân Đất Việt – Bình Tân.