Tiến độ dự án Vạn Xuân Đất Việt

Tiến độ dự án Vạn Xuân Đất Việt

Cập nhật các hình ảnh công trường, tiến độ thi công khu nhà ở Vạn Xuân Đất Việt - Bình Tân.

    Tiến độ Vạn Xuân Đất Việt ngày 07/07/2017