Tiến độ thi công VXHome Center

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 17 tháng 8 năm 2016.

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 15-08-2016 Update VXHome Center ép cọc.  

admin.hoangpro716