Home / Hình tiến độ / Tiến độ thi công VXHome Tô Ngọc Vân

Tiến độ thi công VXHome Tô Ngọc Vân

Tiến độ dự án VXHome Tô Ngọc Vân 17/08/2016

Hình cập nhật 17/08/2016 Hình cập nhật ngày 27/07/2016   Hình cập nhật ngày 08/07/2016   Hình cập nhật ngày 11/06/2016 Hình cập nhật ngày 31/05/2016   Hình ảnh cập nhật ngày 21-05-2016 Hình ảnh cập nhật ngày 5-5-2016    

Read More »