“Thương hiệu Xuất sắc – Excellent Brand 2016” do Hội sở hữu trí tuệ TP.HCM phối hợp với Tạp chí Doanh nghiệp và Đầu tư, Mạng Doanh nghiệp Sài Gòn dưới sự giám sát...

Với ý tưởng là " Mang lại cơ hội an cư cho những gia đình trẻ có thu nhập ở mức trung bình" - công ty cổ phần Địa Ốc Vạn Xuân đã lên...