Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 5 tháng 10 năm 2016.

 

 

 

NO COMMENTS