Tag "vxhome center"

VXHome Center

 VXHome Center Tên dự án : VXHome Center Chủ đầu tư : Công ty cổ phần tập đoàn Địa Ốc

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 06/02/2017  

admin.hoangpro716

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017

Tiến độ dự án VXHome Center ngày 12/01/2017    

admin.hoangpro716

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 24/10/2016

Hình ảnh tiến độ dự án VXHome Center ngày 24/10/2016    

admin.hoangpro716

Tiến độ VXHome Center ngày 9/9/2016

Hình ảnh tiến độ VXHome Center ngày 9-9-2016      

admin.hoangpro716